Informacja o wpływie działalności jednostki na zdrowie ludzi

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

DENTICO Joanna Widlarz, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1A, 32-650 Kęty

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące –
    Aparat wewnątrzustny ACTEON X MIND UNITY rok produkcji:2015
    Aparat wewnątrzustny ACTEON X MIND UNITY rok produkcji:2017
    Aparat stomatologiczny panoramiczny FONA XPAN DG rok produkcji: 2015
  • uruchamianiu pracowni, w których są stosowane źródła promieniowania
    jonizującego

Dla jednostki zostały wydane przez WSSE Kraków decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów nr 2/92/2017, 2/40/2019 oraz na uruchomienie pracowni rtg nr 1/87/2017.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dozymetrycznych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych.

Wokół aparatów rentgenowskich przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.